Grono pedagogiczne

IMG_2487

Dyrekcja

mgr Marta Kaszuba – dyrektor

mgr Sylwia Walasik – wicedyrektor

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Brusik – Mikos – wychowawca klasy 2a

mgr Bożena Gredka – wychowawca klasy 2b

mgr Aleksandra Karczmarz – wychowawca klasy 3b

mgr Barbara Martyka – wychowawca klasy 3a

mgr Beata Molenda – wychowawca klasy 1a

mgr Renata Piecyk – wychowawca klasy 1b

Klasy IV – VIII

Język polski

mgr Bogusława Głodek-Dul – wychowawca klasy 4a

mgr Dorota Puz – wychowawca klasy 7a

mgr Paulina Sopata – wychowawca klasy 6c

Język angielski

mgr Katarzyna Burda- wychowawca klasy 7b

mgr Aleksandra Gaweł – wychowawca klasy 6b

mgr Magdalena Wróblewska

Język niemiecki / Geografia

mgr Aleksandra Stadler – wychowawca klasy 8b

Historia

mgr Aleksandra Guśtak

mgr Beata Helbin – wychowawca klasy 8a

Wiedza o społeczeństwie

mgr Beata Helbin

Matematyka

mgr Janusz Ciołczyk – wychowawca klasy 5a

mgr Urszula Stryjniak

mgr Marta Czerniewicz

mgr Katarzyna Kałdos

Przyroda/Biologia/Chemia

mgr Wojciech Mikos – wychowawca klasy 6a

Fizyka

dr Arkadiusz Owczarek

Plastyka

mgr Magda Kamińska

Muzyka

mgr Natalia Smagacz

Wychowanie fizyczne

mgr Krzysztof Bednarek

mgr Dariusz Bilski

mgr Anna Monsior – wychowawca klasy 4c

mgr Franciszek Nadziejko

mgr Rafał Polański -wychowawca klasy 4b

Informatyka / Technika

mgr Rafał Figiel

Religia

ks. mgr Grzegorz Mirosławski

mgr  Józef Urbanik

Religia Zielonoświątkowa

mgr Aleksandra Skawiniak

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Witkowska

Pedagog

mgr Barbara Nadziejko

mgr Sylwia Walasik

Psycholog

mgr Katarzyna Barska

Biblioteka

mgr Sonia Scyrzyca

Świetlica szkolna

mgr Teresa Olińska-Pabich – kierownik świetlicy

mgr Katarzyna Barska

mgr Joanna Guja

mgr Aleksandra Guśtak

mgr Marta Kaszuba

Logopedia

mgr Bożena Gredka

mgr Beata Molenda

mgr Sylwia Walasik

mgr Agnieszka Sowa – Ciupek

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Aleksandra Karczmarz

mgr Beata Molenda

mgr Anna Monsior

mgr Agnieszka Staszak

mgr Sylwia Walasik

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Agnieszka Staszak

Doradztwo zawodowe

mgr Katarzyna Wilgos

Nauczyciele współorganizujący kształcenie

mgr Elżbieta Leja – Toporek

mgr Agnieszka Staszak

mgr Anna Witkowska

mgr Barbara Zymon