«

»

Mar 27

Uwaga !!!

Informacja o terminie i sposobie wywieszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych oraz o sposobie potwierdzania przez rodziców woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.

Uwaga  Rodzice  przyszłych  Pierwszoklasistów!

Dnia 3 kwietnia 2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach szkoły  oraz  ogłoszenie  na  stronie  Internetowej SP15 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  do  klas  I na rok szkolny 2020/2021.

Ważna  informacja:

Bardzo  prosimy, aby Rodzic dziecka zgłoszonego jako kandydat do szkoły nieobwodowej, do dnia 8 kwietnia 2020 r., potwierdził wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 15 w jeden z następujących sposobów:

  • mailem z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia,
  • telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia.