Lekki tornister

 

lekki tornister

Nazwa projektu, programu: Lekki Tornister
Organizator projektu, programu: Fundacja ROSA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Racławskiej 15/19, 53-149 Wrocław
Koordynator (w szkole SP Nr 15): Magdalena Maziarz
Osoby biorące udział (nauczyciele/rodzice): nauczyciele (wychowawcy klas 1-3)
Do kogo skierowany jest projekt: uczniowie klas I,II,III

Krótki opis (np. cele projektu, zadania projektu itp.):

Projekt ma na celu działania prozdrowotne, zmierzające w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu wśród najmłodszych podopiecznych.
Projekt zakłada wsparcie dla szkół podstawowych poprzez wdrożenie programu edukacyjnego z zakresu profilaktyki pierwszorzędowych wad postawy oraz zakup nowoczesnych szafek ze skrytkami na rzeczy tych szkół z przeznaczeniem dla uczniów klas I-III, jako forma nagrody dla placówek wykazujących największą inicjatywę i kreatywność w realizacji programów promocji zdrowia i profilaktyki schorzeń kręgosłupa.

Czas trwania projektu: