Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący: Michał Malec

Zastępca: Marta Musiał

Skarbnik: Edyta Pasek

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW –  założone jest na panią Edytę Pasek – Skarbnika Rady Rodziców

 
12 1020 2528 0000 0602 0472 8590