Doradca zawodowy

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY 

mgr Dariusz Bilski

Dyżur:


Poniedziałek: 13.50 – 14.35
Czwartek: 9.55 – 10.40
Piątek: 9.55 – 10.40

Doradca zawodowy udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową zainteresowanych, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

 

Doradca zawodowy udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową zainteresowanych, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

Chcąc skorzystać ze wsparcia szkolnego doradcy zawodowego podczas indywidualnego spotkania umów się pisząc na adres poczty elektronicznej. Pomocne w analizie własnej ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego mogą być również następujące źródła:

Ścieżki kariery to portal, który zawiera informacje, co trzeba umieć i jakie wykształcenie zdobyć, aby pracować w różnych zawodach

Miasto zawodów prezentuje setki ciekawych zawodów i informacje o nich, takie jak wielkość rynku pracy, czas nauki i zarobki

A to wszystko na stronie Mapa Karier https://mapakarier.org/

 

 

Moje portfolio to narzędzie pozwalające na zebranie w jednym miejscu dowodów potwierdzające umiejętności i wykształcenie, a także aktywność zawodową

https://mojeportfolio.ibe.edu.pl/

 

 

Barometr zawodów to krótkookresowa (roczna) prognoza oszacowania perspektywy zatrudnienia – zapotrzebowanie na zawody, szanse zatrudnienia w kolejnym roku w każdym z powiatów; dzieli zawody na trzy grupy zawodów: deficytowe, zrównoważone, nadwyżkowe.

 

Dokumenty EUROPASS

[ https://europa.eu/europass/pl

 

System kształcenia w Polsce od 2017 roku

 

kierunki kształcenia 2023-2024

zasady przeliczania ocen oraz wyników egzaminu ósmoklasisty na punkty w rekrutacji

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2023-2024