Ubezpieczenie

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 nastąpiła zmiana zasad ubezpieczania dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. W związku z tym, rodzice indywidualnie ubezpieczają swoje dzieci  w dowolnych  firmach ubezpieczeniowych.