Biblioteka

 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKI:

mgr Aleksandra Guśtak

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:

Poniedziałek:        7.30 – 11.30; 13.30 – 16.00
Wtorek:                   7.30 – 11.30; 12.30 – 16.00
Środa:                   9.00 – 11.30; 12.30 – 13.30; 14.30 – 15.30
Czwartek:              7.30 – 11.30; 12.30 – 16.00
Piątek :                  9.00 – 13.00

Biblioteka szkolna ( wypożyczalnia z czytelnią) mieści się na parterze w sali nr 19.

Biblioteka szkolna gromadzi, przechowuje, udostępnia swe zbiory uczniom, nauczycielom i rodzicom oraz pozostałym pracownikom szkoły.
Udostępnia także podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (*zasady korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych w SP nr 15; **wzory oświadczeń dla rodziców klas I, II,III, IV, V,VI, VII, VIII).
Udziela informacji – bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, wspomaga proces dydaktyczno- wychowawczy, rozwija kulturę czytelniczą uczniów.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

NASZE ZBIORY:

W księgozbiorze podręcznym biblioteki znajdują się: słowniki, leksykony, encyklopedie, albumy, atlasy oraz książki z których na lekcjach korzystają nauczyciele. Uczniowie mogą z nich skorzystać na miejscu w czytelni.

W bibliotecznych regałach można znaleźć ułożone alfabetycznie, według działów tematycznych:

● Bajki, bajeczki i wierszyki
● Baśnie, legendy i opowiadania
● Poezje
● Lektury
● Literaturę piękną
● Literaturę popularnonaukową

W czytelni uczniowie mogą poczytać interesujące ich książki oraz dostępne w bibliotece czasopisma oraz komiksy dla dzieci i młodzieży, odrobić zadanie, przygotować się do zajęć, odpocząć.

CZYTELNICTWO

Przez cały rok szkolny inspirujemy czytelnictwo w klasach naszej szkoły poprzez współzawodnictwo klas ( I – VI )
i współpracę z łącznikami klasowymi – po dwie osoby z każdej klasy. Ich zadaniem jest zgłaszanie się do biblioteki pod koniec każdego miesiąca, gdzie otrzymują imienne wykazy czytelnictwa swojej klasy, które następnie przekazują swoim wychowawcom. Dwa razy w roku ogłaszana jest najlepiej czytająca klasa,
a w czerwcu najlepiej czytająca uczennica / uczeń szkoły.

STAŁE WYDARZENIA W BIBLIOTECE:

■ Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
■ Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
■ Światowy Dzień Pluszowego Misia
■Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci oraz Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
■ Kiermasz książek używanych

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ BIBLIOTEKI !