Owoce w szkole

Zasady działania programu „Owoce w szkolelogo_owoceiwarzywa_krzywe

O programie:

Program „Owoce w Szkole” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podsta­wowych, administrowany przez ARR (Agencja Rynku Rolnego) i przez UE. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci, przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na eta­pie na którym kształtuje się ich nawyki żywieniowe.

marchewki truskawy rzodkiewka