Mleko w szkole

Nazwa projektu, programu: „Mleko w szkole”
Organizator projektu, programu:  Agencja Rynku Rolnego
Koordynator (w szkole): Barbara Jasieczko
Osoby biorące udział (nauczyciele/rodzice): nauczyciele, wychowawcy świetlicy
Do kogo skierowany jest projekt: uczniowie klas I-VI
Krótki opis (np. cele projektu, zadania projektu itp.):  celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe
o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty.
Czas trwania projektu: rok szkolny 2016/2017

 

mleko-i-jogurty-pitne1