Nie pal przy mnie proszę

Program pod nazwą- „Nie pal przy mnie proszę
Inicjator- Państwowa Inspekcja Sanitarna
Koordynator- Agnieszka Szyszka – Chruścik, Barbara Nadziejko
Osoby biorące udział- wychowawcy klas 1- 3
Projekt skierowany jest do uczniów kl. 1- 3.
Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Ponad to uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadamianie dzieciom, że palenie tytoniu
jest szkodliwe dla zdrowia.
Czas trwania-