Opieka stomatologiczna dla uczniów

ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 12.04.2019 R. O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI,
INFORMUJEMY, ŻE MACIE PAŃSTWO MOŻLIWOŚĆ WYBRANIA GABINETU DENTYSTYCZNEGO, W KTÓRYM WASZE DZIECKO BĘDZIE MIAŁO OPIEKĘ STOMATOLOGICZNĄ.

 

Wykaz gabinetów

 

Przychodnie sprawujące opiekę stomatologiczną będą wyznaczały pierwsze terminy wizyt kontrolnych uczniów.

Rodzice uczniów ustalają telefonicznie dogodny termin pierwszej wizyty kontrolnej w gabinecie, który został wskazany w „Informacji dotyczącej opieki stomatologicznej w wyznaczonym gabinecie stomatologicznym”.

Poniżej przekazujemy numery telefonów gabinetów dentystycznych i informujemy o możliwości ustalenia terminu wizyt kontrolnych. Prosimy, aby przy ustalaniu wizyt rodzice uczniów zaznaczyli, że wizyta ustalana jest w ramach opieki stomatologicznej na podstawie porozumienia i umów zawartych z Gminą Miasta Jaworzna.

Numery kontaktowe do gabinetów stomatologicznych:

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie

Podłęże 517 090 964

Jeleń (32) 616 71 89

Łubowiec 517 090 751

Szczakowa 517 091 577

Ciężkowice 517 091 872

Podwale 517 091 207

Byczyna 505 252 001

Del MED Przychodnia Lekarska Janusz Cichoń – 32 616 62 05

KARP Med Przychodnia Lekarska Tadeusz Karp – 32 753 18 78 (po 14.00)