Zasady naboru do klas I

 

Rozporządzenie MEiN rekrutacja

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Jaworznie

w sprawie naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

DRODZY RODZICE!

Od 24 stycznia 2024 roku, od godziny 8.00, rusza elektroniczny nabór

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 15 w Jaworznie.

Rodzice powinni zalogować się na stronie www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2024 roku, do godziny 15.00.

Następnie należy złożyć w sekretariacie szkoły wydrukowane i podpisane przez oboje opiekunów prawnych dokumenty

  • dla dzieci z obwodu – zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej –  do 12 lutego 2024 roku, do godziny 15.00
  • dla dzieci spoza obwodu – wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych) – od 13 lutego 2024 roku do 16 lutego 2024 roku, do godziny 15.00

Istnieje również możliwość uzyskania pomocy w wypełnieniu oraz wydrukowaniu wniosku rekrutacyjnego  w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy.

Zapraszam

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15

Marta Kaszuba

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna

Uchwała Sieć szkół podstawowych 2023r.