Najlepsza szkoła w turystyce pieszej

Nazwa projektu, programu: NAJLEPSZA SZKOŁA W TURYSTYCE PIESZEJ
Organizator projektu, programu: KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ PTTK O/JAWORZNO
Koordynator (w szkole): Krystyna Głowacz
Osoby biorące udział (nauczyciele/rodzice): UCZNIOWIE, RODZICE UCZNIÓW
(średnio około 20 uczestników)
Do kogo skierowany jest projekt: MIESZKAŃCY JAWORZNA
( głownie poprzez organizację turystyki w szkołach)
Krótki opis (np. cele projektu, zadania projektu itp.):
Cele- -AKTYWNY WYPOCZYNEK W CZASIE WOLNYM ( soboty, niedzielne)
– POZNAWANIE WARTOŚCI KRAJOZNAWCZYCH I HISTORYCZNYCH
POBLISKIEGO TERENU ( wartości krajoznawcze, flora, fauna oraz ważne
informacje związane z historią i obiektami)
– ZDOBYWANIE PUNKTÓW ODZNAKI PIESZEJ, KRAJOZNAWCZEJ,
MIŁOŚNIKA ZIEMI JAWORZNICKIEJ
Zadania: UDZIAŁ W PROPONOWANYCH RAJDACH i ORGANIZACJA
DODATKOWYCH WYCIECZEK
Czas trwania projektu: – ROK SZKOLNY 2017/2018