Grono pedagogiczne

Dyrekcja

mgr Marta Kaszuba – dyrektor

mgr Sylwia Walasik – wicedyrektor

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Brusik – Mikos – wychowawca klasy 2a

mgr Bożena Gredka – wychowawca klasy 2b

mgr Barbara Martyka – wychowawca klasy 3a

mgr Beata Molenda – wychowawca klasy 1a

mgr Karolina Sieprawska – wychowawca klasy 1b

Klasy IV – VIII

Język polski

mgr Danuta Bandyk

mgr Dorota Puz – wychowawca klasy 5c

mgr Anna Schodnik

mgr Paulina Sopata

mgr Zbigniew Szuster

Język angielski

mgr Katarzyna Burda- wychowawca klasy 5b

mgr Aleksandra Gaweł – Drożdż

mgr Anna Kucharska – wychowawca klasy 4a

Język niemiecki / Geografia

mgr Aleksandra Stadler – – wychowawca klasy 7a

Historia / Wiedza o społeczeństwie

mgr Beata Helbin – wychowawca klasy 5a

Matematyka

mgr Urszula Stryjniak – wychowawca klasy 6a

mgr Barbara Zymon – wychowawca klasy 4b

Przyroda/Biologia/Chemia

mgr Wojciech Mikos – wychowawca klasy 4c

Fizyka

dr Arkadiusz Owczarek

Plastyka

mgr Magda Tworzydło

Muzyka

mgr Natalia Smagacz

Wychowanie fizyczne

mgr Adam Baran

mgr Krzysztof Bednarek – wychowawca klasy 6b

mgr Dariusz Bilski

mgr Radosław Karaczyn

mgr Anna Monsior – wychowawca klasy 7c

mgr Franciszek Nadziejko

mgr Rafał Polański -wychowawca klasy 7b

mgr Adrian Zbroja

Informatyka

mgr Marcin Zbroja

Technika / Biblioteka

mgr Aleksandra Guśtak

Religia

ks. mgr Michał Kocjan

mgr  Józef Urbanik

Religia Zielonoświątkowa

mgr Aleksandra Skawiniak

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Witkowska – wychowawca klasy 8a

Pedagog/ Pedagog specjalny

mgr Renata Dyląg

Psycholog

mgr Małgorzata Marunowska

Świetlica szkolna

mgr Katarzyna Kalinowska

mgr Aleksandra Karczmarz

mgr Romana Malisz

mgr Teresa Olińska – Pabich

Logopedia

mgr Agnieszka Sowa – Ciupek

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Barbara Martyka

mgr Anna Monsior

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Elżbieta Brusik – Mikos

mgr Beata Molenda

mgr Agnieszka Sowa  – Ciupek

mgr Agnieszka Staszak

mgr Anna Witkowska

mgr Katarzyna Wolny – Knapik

Doradztwo zawodowe

mgr Dariusz Bilski

Nauczyciele współorganizujący kształcenie

mgr Dariusz Bilski

mgr Elżbieta Brusik – Mikos

mgr Renata Dyląg

mgr Marta Kaszuba

mgr Anna Kucharska

mgr Elżbieta Leja

mgr Karolina Sieprawska

mgr Agnieszka Sowa- Ciupek

mgr Agnieszka Staszak

mgr Sylwia Walasik

mgr Anna Witkowska