Doradca zawodowy

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY mgr  Aleksandra Gorstka

Godziny pracy:

  • wtorek   10:30 – 15:30
  • czwartek  9:40 – 14:40

JAKA JEST ROLA DORADCY ZAWODOWEGO?

  • pomaganie w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych,
  • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych uczniom i uczennicom,
  • organizowanie zajęć grupowych, w tym spotkań informacyjnych, warsztatów, pogadanek,
  • diagnozowanie predyspozycji zawodowych,
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji o zawodach i rynku pracy,
  • wspieranie młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Doradca zawodowy, który jest zatrudniony w szkole udziela pomocy młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Współpracuje z rodzicami
i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę o szkolnictwie, zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej.

Wspólnie ze swoimi uczniami dokonuje przeglądu ich zainteresowań, umiejętności, uzdolnień, cech osobowych i możliwości fizycznych. Może sugerować, jaką wybrać szkołę, jako kolejny etap kształcenia. Doradcy zawodowi mogą także w razie potrzeby stosować testy, ankiety, kwestionariusze, które pomagają uczniom poznać samego siebie i podjęć bardziej świadomie decyzję, co do dalszego etapu kształcenia.

 

Wybór szkoły nie należy do łatwych z kilku przyczyn, między innymi:

– nieznajomość samego siebie, swoich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji psychicznych,
– brak rozeznania w rozmieszczeniu szkół ponadpodstawowych w swoim mieście oraz
w pobliskich miastach,
– niezdecydowanie w wyborze kierunku kształcenia, który pomógłby w dalszym wyborze zawodu,
– sprzeczność miedzy wyborem ucznia a tym, czego dla niego chcą jego rodzice
– i inne.
Doradca stara się poprzez różnego typu zajęcia, gry, filmy, testy, kwestionariusze, wizyty studyjne pomóc uczniom przede wszystkim poznać zwoje słabe i mocne strony, predyspozycje
i uzdolnienia, które mogą w przyszłości ułatwić znalezienie pracy, która dałaby im zadowolenie.

 

Ja – Aleksandra Gorstka – jako doradca zawodowy realizuję zajęcia na każdym poziomie kształcenia. Są to zajęcia grupowe oraz indywidualne. Jestem też do dyspozycji rodziców, którzy mogą skorzystać z konsultacji, poznać wyniki testów swoich dzieci. To pozwoli zrozumieć dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia przez ich dziecko, czasem może nawet sprzeczne z tym, czego oni by chcieli dla niego. Ale należy pamiętać, że to właśnie ono będzie w danym zawodzie pracować i ważne, by solidnie go wykonywało i miało z tego satysfakcję.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS 8

REKRUTACJA 2020 – 2021

PROPOZYCJE KIERUNKÓW NAUCZANIA 2020 – 2021

 

Zasady rekrutacji – punktacja

Co warto wiedzieć o egzaminach i rekrutacji

System kształcenia w Polsce od 2017 roku

Wykaz szkół