«

»

Mar 18

Uwaga!!!

Informujemy, że w przypadku konieczności wygenerowania nowego hasła do dziennika elektronicznego konieczne jest skierowanie na adres mailowy szkoły (dostępny na stronie) prośby w tym zakresie.
Wszelkie kłopoty natury technicznej związane z funkcjonowaniem sytemu Librus należny zgłaszać bezpośrednio do obsługi technicznej Librus Synergia za pośrednictwem adresu mailowego lub w formie telefonicznej.