Zasady naboru do klas I

OGŁOSZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Jaworznie

w sprawie naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

DRODZY RODZICE!

Od 2 marca 2020 roku rusza elektroniczny nabór

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 15 w Jaworznie.

Rodzice powinni zalogować się na stronie www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2020 roku, do godziny 15.00.

Następnie należy złożyć w sekretariacie szkoły do 13 marca 2020 roku wydrukowane i podpisane przez oboje opiekunów prawnych dokumenty:

  • dla dzieci z obwodu – zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej,
  • dla dzieci spoza obwodu – wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych).

Sekretariat szkoły w dniach od 2 do 13 marca 2020 roku jest do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Istnieje również możliwość uzyskania pomocy w wypełnieniu oraz wydrukowaniu wniosku rekrutacyjnego  w sekretariacie szkoły.

Zapraszam

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15

Marta Kaszuba

Informacje o zapisach do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do klas I